جمعیت ناجیان آب به عنوان یک نهاد غیردولتی، تلاش می نماید، تا ضمن درک متقابل دغدغه های مستقل و مشترک مردم و مسئولان، چالش ها و راهکارهای مدیریت منابع آب را از دیدگاهی فرابخشی نگریسته و ضمن تعامل سازنده با دستگاه های ذیربط، مشارکت همگانی را در مدیریت پایدار منابع آب جلب نماید.

ناجی آب شو !
ناجیان آب
بازدیدکنندگان
  • 0
  • 32
  • 272
  • 857
  • 66,451
  • 7,199

آب برای همه، آب برای همیشه

مقالات

پایگاه شمس؛ معصومه اشتیاقی، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران در این مقاله به چند سوال محوری در

شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، محمد فشائی در این مقاله نگارنده سعی دارد ضمن پرهیز از ورود

هدفی که ما در عرصه منابع محیط‌زیستی و بالاخص آب و انرژی دنبال می‌کنیم حداقل

بررسی عوامل مختلف در ایجاد بحران آب در ایران، حفر ۳۰۰ هزار چاه غیر مجاز،

از جمله تبعات مهم تغییر اقلیم در عرض‌های نوار بیابانی کره زمین، "رخداد خشکسالی" است

کم آبی یک سری پیامدهایی به دنبال دارد.منابع آب تجدید پذیر کل ایران به ۱۳۰

مناسبت هایی مثل روز جهانی آب، می تواند فرصت کم نظیری باشد برای درگیر شدن

 روز جهانی آب اولین بار در سال 1992، در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس

رویدادها

آب برای همه، آب برای همیشه